Условия и срокове

ПРЕГЛЕД

Този уебсайт се управлява от Boosterss. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „нашите“ се отнасят за Boosterss. Boosterss предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие че приемете всички условия, правила и забележки, посочени тук. Като посетите нашия сайт и/или закупите нещо от нас, участвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани със следните условия („Условия за ползване“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и правила, посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Настоящите Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или сътрудници на съдържание. Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. С достъпа или използването на която и да е част от сайта вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, тогава нямате право да осъществявате достъп до уебсайта или да използвате услуги. Ако настоящите Общи условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Общи условия.
Всички нови функции и инструменти, които се добавят към текущия магазин също са обект на Условията за Услуга. Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за Услуга по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от тези Условия, като публикуваме актуализации и / или промени в нашия сайт. Ваша е отговорността да проверявате тази страница периодично за промени. Ако продължите да използвате сайта след публикуването на промените, това е равнозначно на приемане на тези промени.
Нашият магазин се хоства на Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на вас.

 РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие декларирате, че сте навършили пълнолетие във вашия щат или провинция на пребиваване или че сте пълнолетни във вашия щат или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си да позволете на всеки от вашите непълнолетни зависими лица да използват този сайт. Не можете да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неразрешени цели, нито можете, при използването на Услугата, да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторски права). Не трябва да предавате никакви червеи или вируси или код с разрушително естество. Нарушение или нарушение на което и да е от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем услуга на всеки по каквато и да е причина по всяко време. Вие разбирате, че вашето съдържание (без информация за кредитна карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предаване през различни мрежи; и (б) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е криптирана по време на прехвърляне по мрежи. Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или всеки контакт на уебсайта, чрез който услугата се предоставя без изрично писмено разрешение от нас. Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или засягат по друг начин тези Условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, КОМПЛЕКТНОСТ И СЪВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или да се използва като единствена основа за вземане на решения без консултация с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материала на този сайт е на ваш собствен риск. Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация по необходимост не е актуална и се предоставя само за ваша справка. Запазваме си правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - ПРОМЯНА НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие. Ние си запазваме правото по всяко време да променим или прекратим Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги може да са достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само в съответствие с нашата Политика за връщане. Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на вашия компютър с какъвто и да е цвят ще бъде точен. Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничаваме продажбите на нашите продукти или услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цените на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наше усмотрение. Запазваме си правото да прекратим производството на всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за който и да е продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, когато е забранена. Ние не гарантираме, че качеството на продукти, услуги, информация или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговори на вашите очаквания, или че грешки в Услугата ще бъде коригирана.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТУРИРАНЕ И СМЕТКА

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем по наша преценка да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че направим промяна или отмяна на поръчка, можем да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейл и / или адрес за фактуриране / телефонен номер, предоставени към момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които според нашето единствено решение изглежда да се извършват от дилъри, дистрибутори или дистрибутори. Вие се съгласявате да предоставяте актуална, пълна и точна информация за покупки и акаунти за всички покупки, направени в нашия магазин. Съгласявате се своевременно да актуализирате вашия акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, така че да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при необходимост.
За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Можем да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които нито наблюдаваме, нито имаме контрол или въвеждане. Вие потвърждавате и се съгласявате, че предоставяме достъп до такива инструменти „както са“ и „както са налични“ без никакви гаранции, декларации или условия от всякакъв вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим каквато и да е отговорност, произтичаща от или свързана с използването от ваша страна на допълнителни инструменти на трети страни. Всяко използване от вас на допълнителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и преценка и трябва да се уверите, че сте запознати и одобрявате на условията, при които инструментите се предоставят от съответния(ите) доставчик(и) трета страна.
В бъдеще можем също да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и / или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали от трети страни. Връзките на трети страни в този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, или за всякакви други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени чрез връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се антажирате с каквато и да е транзакция. Жалбите, претенциите, опасенията или въпросите относно продуктите на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.
 

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПРЕДСТАВЕНИЯ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни предложения (например конкурсни записи) или без искане от нас, вие изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (заедно, „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин да използваме във всяка медия всички коментари, които ни препратите. Ние сме и няма да бъдем задължени (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да плати обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговорим на каквито и да било коментари. Ние можем, но не сме длъжни да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, за което преценим, че по наша преценка е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или настоящите Общи условия. Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават никакви права на трета страна, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или право на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконни, обидни или нецензурни материали, нито да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който може по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или който и да е свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате, че сте някой, различен от себе си, или по друг начин да подвеждате нас или трети страни относно произхода на каквито и да било коментари. Вие сте изцяло отговорни за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Предоставянето на лична информация чрез магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, такси за доставка на продукти, време за доставка и наличност. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако някаква информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си) .Ние не се задължаваме да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за цените, освен ако се изисква от закона. Никаква посочена дата за актуализиране или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, не трябва да се приема, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

 

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ ПРАКТИКИ

В допълнение към други забрани, провъзгласени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за незаконни цели; (б) да привличате други да изпълняват или участват във всякакви незаконни действия; (в ) да нарушавате каквито и да е международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони, или местни наредби; (г) да нарушавате нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (д) да тормозите, злоупотребявате, обиждате , вредите, опозорявате, клеветите, омаловажавате, сплашвате или дискриминирате въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, произход или увреждане; (е) да предоставяте невярна или подвеждаща информация; (ж) да качвате или предавате вируси или друг вид зловреден код, който ще бъде или може да се използва по начин, който ще се отрази на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет; (з) да събирате или да следите лична информация на трети лица; (и) за спам, фишинг, фарминг, претекст, "паяк" и други; (к) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) да се намесвате или заобикаляте защитните функции на Услугата или на всеки свързан уебсайт, други уебсайтове, или интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или всеки свързан уебсайт при използване на която и да е от забранените практики.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, заявяваме и не гарантираме, че използването на нашата услуга от ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки. Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни. се съгласявате, че от време на време можем да премахваме услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да ви уведомим. Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате услугата е на ваш единствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, предоставени ви чрез услугата, се предоставят (освен изрично посочено от нас) „както е“ и „както е налично“ за ваша употреба, без каквито и да било представители, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, дълготрайност, заглавие и ненарушение. В никакъв случай Boosterss, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчиците, доставчиците на услуги или лицензодателите носят отговорност за всяка вреда, загуба, иск или всякакви преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати печалби, пропуснати приходи, пропуснати спестявания, загуба на данни, разходи за замяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, произтичащи от използването от ваша страна на някоя от услугите или продукти, закупени с помощта на услуга, или за всяка друга претенция, свързана по какъвто и да е начин с използването от ваша страна на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в каквото и да е съдържание, или всякаква загуба или повреда от всякакъв вид, възникнали в резултат на използване на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или по друг начин предоставено чрез услугата, дори ако е уведомено за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и държите безвредни Boosters и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всякакви искове или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от която и да е трета страна поради или произтичащи от Ваше нарушение на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез препратка, или от Ваше нарушение на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 - РАЗДЕЛЕНИЕ

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Условия за Услуга бъде определена като незаконна, невалидна или неприложима, тази клауза следва, въпреки това, да подлежи на изпълнение в най-голяма степен, позволена от приложимото право, а неприложимата част ще се счита за отделена от тези Условия за Услуга, това решение не засяга валидността и приложимостта на всички други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, поети преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на това споразумение за всички цели. Тези Условия за ползване са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че повече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато престанете да използвате нашия сайт. Ако по наша преценка не успеете или подозираме, че не сте успели, да се съобразите с който и да е срок или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или част от тях).

СЕКЦИЯ 17 - ЦЯЛО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба от настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба. Настоящите Общи условия и всякакви политики или оперативни правила, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата представлява цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управлява използването от вас на Услугата, заменяйки всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения, устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Условията за ползване). Всякакви неясноти в тълкуването на настоящите Общи условия няма да се тълкуват срещу изготвящата страна.

РАЗДЕЛ 18 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за Услуга по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да се актуализираме, променяме или заменяме всяка част от тези Условия за Услуга, като публикуваме актуализации и промени в нашия сайт. Ваша е отговорността да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото използване на Услугата или достъпът до нашия уебсайт от ваша страна, след публикуването на каквито и да е промени в тези Условия за ползване, представляват приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 19 Ще бъда ли таксуван с мита и данъци?

Цените, показани на нашия сайт, не се облагат с данъци в щатски долари, което означава, че може да сте задължени да заплатите мита и данъци, след като получите поръчката си. Вносни данъци, мита и свързаните с тях митнически такси може да бъдат начислени, след като поръчката ви пристигне на крайната си дестинация, която се определя от местната митница. Плащането на тези такси и данъци е ваша отговорност и няма да бъде покрито от нас. Ние не носим отговорност за закъснения, причинени от митническия отдел във вашата страна. За повече подробности относно таксите, моля, свържете се с местната митница.

РАЗДЕЛ 20 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Въпроси относно Общите условия трябва да ни изпратите в service@boosterss.com